Servicii

Misiunea Biroului Întreţinere – Service (BIS) este aceea de realizare şi/sau supervizare a operaţiilor de întreţinere şi depanare a resurselor hardware din sistemele de calcul utilizate în activităţile didactice, de cercetare sau în activităţi suport, de supervizare a achiziţiilor hardware care trebuie corelate cu activităţile strategice de informatizare a universităţii şi respectiv de supervizarea funcţionării sistemului de comunicaţii voce (telefonie fara VOIP) al universităţii.

Obiective:
Organizarea activităţii proprii a Biroul Întreţinere – Service
Optimizarea procedurilor privind modul de preluare în service a tehnicii de calcul. Acest lucru permite un răspuns mai prompt la solicitările beneficiarilor echipamentelor de calcul din universitate.
Înlocuirea şi modernizarea unor echipamente de tehnica de calcul din cadrul compartimentului, strategie necesară datorită degradării fizice şi/sau morale a acestora, pentru asigurarea condiţiilor eficiente de lucru.
Asigurarea pregătirii profesionale, a documentării şi necesarului de resurse umane
Documentarea permanentă cu privire la ceea ce apare nou pe piaţa de calculatoare şi periferice. Menţinerea în stare bună de funcţionare a tehnicii de calcul a presupus şi activităţi aferente de documentare, informare şi completarea de fişe privind configuraţiile software şi hardware ale calculatoarelor, precum şi a operaţiunile de service.
Asigurarea calităţii şi a managementului eficient al activităţilor
Se concretizează prin derularea următoarelor activităţi:
Studierea şi aplicarea unui management adecvat de organizare şi planificare a muncii, în aşa fel încât să se asigure rezolvarea în timp cât mai scurt a problemelor care apar la utilizatorii din universitate a tehnicii de calcul.
În realizarea achiziţiilor s-a urmărit analiza comparativă a performanţelor tehnice ale echipamentelor/componentelor de calcul şi propunerea spre cumpărare a acelor variante care să asigure mentenanţa, up-grade-urile şi creşterea performanţelor sistemelor de calcul conform specificaţiilor beneficiarilor